Styret for 2016 består av:

Paal Refsland
Formann/Styreleder


Børge Øvrebø
Nestformann


Jøren Skadsem Eikeland
Kasserer


Gunn Siri Meland Tjelta
Styremedlem


Kristoffer Skadsem Eikeland
Styremedlem


Jan Kjetil Halvorsen
Styremedlem


Alicja Witkowska
Styremedlem


Omar Mostafa
Varamedlem


Sebastian White 
Varamedlem